Μιχάλης Μιχαλούτσος - Michalis Michaloutsos

Michalis Michaloutsos
COMMERCIAL OPERATIONS & SUPPLY CHAIN PROFESSIONAL
Michalis Michaloutsos      COMMERCIAL OPERATIONS & SUPPLY CHAIN PROFESSIONAL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Είμαι στέλεχος Εμπορικών Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας με εμπειρία 21 ετών σε πολυεθνικές εταιρίες φαρμακευτικών προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών, στις αγορές της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της κεντρο-ανατολικής Ευρώπης.

Μπορώ να προσθέσω αξία στον οργανισμό συνδυάζοντας γνώση της εμπορικής στρατηγικής με πλήρη κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναλυτική σκέψη που θα βοηθήσει στην απλοποίηση διαδικασιών και υλοποιώντας πρακτικές λύσεις σε επιχειρηματικές ανάγκες. Είμαι συνειδητά ομαδικός παίχτης, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον αμοιβαίας ανάπτυξης και εμπιστοσύνης.

Οι περιοχές ειδίκευσής μου περιλαμβάνουν:  

Χειρισμό μεγάλων λογαριασμών
Σχεδιασμό εμπορικής πολιτικής
Εξυπηρέτηση πελατών και ψηφιακό μετασχηματισμό σχετικών διαδικασιών
Integrated planning (πρόβλεψη πωλήσεων, διαθεσιμότητα προϊόντων, έλεγχο αποθεμάτων)
Έλεγχο και οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης/βελτιστοποίησης/ελαχιστοποίησης κόστους
Επιλογή, αξιολόγηση και λειτουργία υπηρεσιών 3PL
Λειτουργία υπηρεσιών 3PM
Διοίκηση υλοποίησης συστημάτων ERP (SAP)
Σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

Μιχάλης Μιχαλούτσος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

11/2000 - 6/2002 : ALBA (Athens Laboratory of Business Administration): MBA Certificate
Μαθήματα επιλογής: επιχειρησιακή οικονομική, στρατηγικό marketing, διαφήμιση, διεθνές marketing, συμπεριφορά καταναλωτών, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

10/1992 - 3/1998 : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, κύκλος σπουδών Μηχανικού Παραγωγής
Διπλωματική εργασία: "Περιοδικός προγραμματισμός παραγωγής σε μεταλλοβιομηχανία"

Μιχαλούτσος Μιχάλης

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

9/2010 - Σήμερα : MSD (MERCK, SHARP & DOHME) ΕΛΛΑΣ ΑΦΒΕΕ, τμήμα Business Operations:

7/2014 - Σήμερα: Associate Director, Commercial & Supply Chain Ελλάδας
Ηγεσία των ομάδων Εξυπηρέτησης Πελατών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας και χειρισμός για την ελληνική αγορά της εμπορικής πολιτικής προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, της διαδικασίας πρόβλεψης πωλήσεων και ολιστικού προγραμματισμού προϊόντων (εισαγόμενων και μέχρι πρόσφατα τοπικώς παραγόμενων), του ελέγχου διαθεσιμότητας, της εξυπηρέτησης πελατών προς όλα τα εμπορικά κανάλια και του μοντέλου διανομής στην αγορά

9/2010 - 6/2014: Commercial & Supply Chain Manager Ελλάδας


5/2010 - 8/2010 : ADIDAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ, τμήμα Operations: Order Fulfillment Manager νοτιοανατολικής Ευρώπης
Διοίκηση της ομάδας Βιβλίου Παραγγελιών, διασφάλιση ότι η ζήτηση των πελατών της αdidas south-east Europe εξυπηρετείται πλήρως και εγκαίρως, και υποστήριξη της διαδικασίας S&OP της εταιρίας


9/2006 - 4/2010 : ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕΒΕ, Group Supply Chain: Group Business Logistics Manager
Ανάπτυξη των δυνατοτήτων και εργαλείων business logistics του ομίλου, υποστήριξη των διεθνών έργων του Supply Chain και της υλοποίησης του νέου ERP, παροχή κατευθύνσεων και υποστήριξης στα τμήματα Supply Chain των θυγατρικών (βαλκάνια & ανατολική Ευρώπη) και συν-υπευθυνότητα για τα αποτελέσματά τους (διαθεσιμότητα προϊόντων στην τοπική αγορά, αποθέματα και κόστη)


4/1999 - 9/2006 : PROCTER & GAMBLE ΕΛΛΑΣ, τμήμα Customer Service / Logistics:

3/2002 - 9/2006: Manager, Customer Logistics
Σημείο επαφής για τα Logistics ανάμεσα στην P&G Ελλάδος και στους μισούς από τους Top-10 πελάτες της για την παρακολούθηση και διαχείριση των υπηρεσιών logistics, προσφέροντας διαρκή υποστήριξη και εξειδικευμένες λύσεις, και δουλεύοντας για τη βελτιστοποίηση της «ενοποιημένης» εφοδιαστικής αλυσίδας (της P&G και των πελατών της) και την αύξηση διαθεσιμότητας προϊόντων στο ράφι

4/1999 - 2/2002: Assistant Manager, Market Planning
Πρόβλεψη πωλήσεων σε επίπεδο SKU, ευθύνη διαθεσιμότητας προϊόντων, επίβλεψη ροής εισαγωγών, τήρηση βέλτιστου επιπέδου αποθεμάτων και συντονισμός προετοιμασίας και εκτέλεσης τοπικών προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα ευθύνης μου

Contact:
Created with WebSite X5
© 2010-2020 Michalis Michaloutsos
© 2010-2020 Michalis Michaloutsos
Επιστροφή στο περιεχόμενο